Saturday, April 14, 2012

Nagypénteki körmenet - Good Friday procession

Az ortodox vallás legfontosabb ünnepe a Húsvét. A Nagypénteki körmenet, Krisztus szimbolikus temetése pedig ennek az egyik legfontosabb mozzanata. Korfu város sok hívet és érdeklődőt vonz ezen a napon, nem csoda, hiszen összesen 33 díszes körmenet vonul végig az Óváros utcáin. Az ünnepi mise után, filharmonikus zenekar kíséretében elindul a virágokkal feldíszített szimbolikus koporsó, az Epitáfiosz, majd a Listont megkerülve újra megérkezik a kiindulási pontra. A filharmonikusokon kívül énekkarok, kultúr- és egyéb egyesületek, a vöröskereszt tagjai, a cserkész szövetség, a helyi politikai elit tagjai is felvonulnak. Az első körmenet két órakor indul az Új Erődben található templomból, míg az utolsó este tíz órakor a Spilia városrészben található székesegyházból.     
Az idei húsvéthoz borongós, esős időjárás társult, így a Nagypénteknek is valódi gyászos hangulatot kölcsönzött. A korfui Húsvét országszerte híres, évente több ezer látogató érkezik, hogy részesei legyenek a több száz éves tradicóknak, melyek a bizánci, a velencei és a nyugati hagyományok harmonikus kereszteződése.   

***

The most important feast of the Orthodox religion is Easter. The Good Friday procession, Christ's symbolic funeral is one of it's key elements
. Corfu town attracts many believers and visitors in these days, no wonder, in total there are 33 magnificent processions passing through the streets of the Old Town. After the festive mass, the symbolic coffin of Jesus, the Epitaphios, decorated with flowers, accompanied by a philharmonic orchestra is leaving from the church, get around the Liston (or different points of the town) and arriving back to the church. Beyond the philharmonic orchistras choirs, cultural and other associations, members of the Red Cross, the Scout Association, the local political elite also are taking part in the procession. The first procession starts two o'clock from the church located in the New Fortress, and the last at ten o'clock from the cathedral church in the Spilia district. The Easter this year was  associated with gloomy and rainy weather, so that borrowed to Good Friday a real sad feeling. Easter in Corfu is famous throughout the country, thousands of visitors arrive each year to become part of the traditions, which are harmonious mixture of the byzantine, venetian and western traditions.


A városközpont az ünnepi események ideje alatt autóval megközelíthetetlen
The city center is inaccessible by car during the festive events

Mindenki a belváros felé igyekszik
Everyone is moving towards city center

Hamarosan felgyúlnak a lila színű égők (a gyászt jelképezi)
The purple bulbs will light up soon (a symbol of mourning)

A főváros három filharmonikus zenekarral büszkélkedhet. A legöregebb zenekar az "Öreg" (Paleá) 1840-ben alakult, majd 1890-ben létesült a "Mántzarosz"  végül 1980-ban a Kapodisztriasz Filharmonikusok. A képen a Mantzaros Filharmonikus zenekar látható, várakozva a következő körmenetre amit kísérni fog.
Corfu town boasts three philharmonic orchestra. The oldest orchestra is the so called "Old" (Palea), it was founded in 1840, then in 1890 was established the orchestra "Mántzaros" and at the end in 1980 the Kapodistrias Philharmonics. The picture shows the Mantzaros Philharmonic Orchestra, waiting for the next procession.

A cserkészek is jelen vannak
The scouts are also taking part


Az egyik körmenet
One of the processions


A katolikus székesegyház- innen 21:00 órakor indul a gyászmenet 
The Catholic Church (Duomo)- from here the funeral procession starts 21:00 o'clock


A katolikus templombelső
The catholic church from inside


        A korfui hagyományok szerint Nagyszombaton délelőtt 11 órakor kerül sor az "Első Feltámadás"-ra, amikor is megszólalnak a harangok és felhangzik a Feltámadt az Isten, ítélkezni című zsoltár, hirdetve Jézus feltámadását, majd a főtéren álló házak ablakaiból potyogni kezdenek a "bótisz"-ok (agyagedények, különböző méretben). A képen látható kancsók a túristáknak és a hazaiaknak szolgálnak, mert a kancsótörésben részt venni jó mulatság, a hazaiak számára pedig egyenesen kötelező :) Azért "első", mert a hagyományok szerint szombaton éjfélkor ünneplik a Feltámadást, míg Korfun kétszer. A kancsók ablakon való kidobálása eredetileg velencei hagyomány. A velenceiek  az új év napján régi tárgyakat dobáltak ki az ablakon, hogy szimbolikusan helyet adjanak az újnak. A korfuiak megtoldották ezt a hagyományt az agyagedényekkel (tavasz az új termés érkezését jelenti, tehát összetörve a régi agyag tároló edényeket helyet adtak az újnak, az új termésnek), vallási magyarázattal körítették és készen is volt a korfui látványosság, amely ma is ezreket vonz a szigetre Húsvét alkalmából. 
 According to the corfiot traditions on Holy Saturday at 11 am is happening the so called "First resurection", when the bells starts to peal proclaiming Jesus's resurection, and from the windows of the houses on the main square corfiots start to dropp down clay pots of different size (so alled botises). On the photo are pots for tourists and corfiots, because as an attendant to participate in breaking pots is fun, and for the corfiots is almost required :)
 It called "first" because according to the traditions primarily the Resurection is celebrated at midnight on Saturday, while in Corfu twice. Throwing the pots from the windows originally is venetian tradition. The Venetians on the New Year's Day used to throw items out the window to give a symbolic space for the new things coming with the new year. The corfiots added to this tradition the clay pots (in clay pots they used to stock the crop, so with spring it was necessery to replace the old pots with new for the new harvest by breaking them), garnished it with religious explanations and the corfiot attraction was ready, which still attracts thousands of visitors every year in Easter period.
 
                             Egy következő körmenet az "Öreg" Filharmonikusok kíséretében
                   Another procession accompanied by the "Old" Philharmonic Orchestra


A katolikus körmenet
The catholic procession


Nagypénteki mise a Szent Szpiridon templomban
Good Friday Mass at the Church of St. Spyridon

A Szent Szpiridon templomból nem Nagypénteken, hanem másnap, Nagyszombat reggelén, a kilenc órai mise után indul a körmenet. Ez a legrégebbi körmenet, melyet mind a három filharmonikus zenekar egyszerre kísér, és további érdekessége az, hogy a sziget védőszentjének, Szent Szpiridonnak a földi maradványait is körbehordozzák a menetben, közvetlenül Jézus koporsója mögött.
From the church of St. Spyridon the procession does not start on Good Friday, but the next day, on Holy Saturday morning, after the mass at 9. It is the oldest procession in the town, accompanied by the three philharmonic bands, and more interesting is that the mortal remains of the island's patron, of St. Spyridon are also taking part in the procession, immediately behind the coffin of Jesus.

A Szent Szpiridon templom előtt
Outside of the St. Spyridon church

A Panagia ton Xenon templom "epitáfiosz"-a
The epitaphios of the Panagia ton Xenon church


A körmenet után a hívők fejet hajtanak a szimbolikus koporsó előtt
After the procession believers are bowing head in front of the symbolic coffinA korfui székesegyház, az utolsó körmenet innen, este tíz órakor indul 
The Orthodox Cathedral in Corfu town, the last procession starts from here at ten o'clock in the evening


  Indul a körmenet
The procession starts


A láng kézről kézre jár
The flame passed from hand to hand
Az epitáfiosz a Muraia városrészen, a tengerparti sétányon halad át, majd a Lisztonon és a Nikiforosz Teotokisz utcán keresztül visszatér a székesegyházba.
The epitaphios is passing by the seaside promenade, through the Muraia district, then through the Liston and the Nikiforos Theotokis street is getting back to the cathedral.


A híres lila fények a Lisztonon
The famous violet-colored lights on the Liston

Sunday, March 25, 2012

A korfui angol temető - The british cemetery in Corfu

A Korfu városban található angol temető tavasszal a természetkedvelők oázisa. Az angol megszállás alatt (angol nemzeti öntudattal rendelkezők kedvéért angol prefektorátus ideje alatt) 1814-ben létrehozott temető a 19.században a mai Corfu Palace Hotel területén volt található, majd az 1900-as években átköltöztették a mostani területre. A máltai származású Psailas család immáron három generáció óta viseli gondját a temető parkjának, a 80 év feletti Jorgosz Pszailasz korát meghazuttolva gondozza a gyönyörű kertet, a különleges virágokat, fákat, melyeket elmondása szerint anno a nagyapja ültetett. Örömmel fogad minden látogatót, és szívesen mesél a múltról. Sokan látogatják a helyet a különleges, vad orchideák miatt, valaha a sziget egész területén megtalálhatók voltak, mostanra ritkaság számba megy, legfőképpen ebből a fajtából, amilyen itt a temetőben is található.     

***

In spring the British Cemetery in Corfu town is becoming nature lover's oasis. The cemetery was established in 1814 during the British protectorate. In the 19th century was located in the area of today's Corfu Palace Hotel, then the 1900s moved to the current site. The Maltese-origin Psailas family has been taking care of the park of the cemetery for three generations, today over 80 years old Mr.Jorgos Psailas, doesn't matter his age, he still looks after the beautiful garden, all the special flowers and trees, which as he said, were planted by his grandfather. He warmly welcomes all visitors and likes to tell stories about the past. There used to be many of them all over the island, but now it is very rare to find them, especially this variety, that is in this cemetery.

Mint egy Claude Monet festmény
Like a painting by Claude Monet

Nem túl gyakran látni tulipánt a szigeten
Not often you can see tulips on the island

Jorgosz úr a temető gondnoka, ahogy az édesapja és a nagyapja is az volt
Mr. Jorgos caretaker of the cemetery as his father and his grandfather was


Virágszőnyeg...
 A floral carpet ...

A háttérben látható a Pszailasz család háza
In the background is the Psailas family's house
A kútban aranyhalak is úszkálnak
Goldfishes are swimming in the well

A kút
The well

Jorgosz úr akár az "ELKELT" táblát is kitehetné. Ezt a helyet (szemben a bejárati ajtóval) magának tartogatja. A fehér márvány táblára már a George szó is felkerült. Erre mondjuk, hogy valódi realista :)Mr. Jorgos can put out the "SOLD"sign. This place (opposite the front door) he reserved for himself. On the white marble memorial tablet is already written the word George. For this
we say a true realist :)


Babérfa
Bay leaf

És íme a vad orchidea (egy a sok ezer faj közül)
And here's the wild orchid (one of the many thousands of species)


Egy csokor videó Jorgosz úr meséiből (görögül tudóknak)
Videos with Mr. Jorgos's tails (in greek language)